INTERBUD (ITB): Zawarcie umowy z podwykonawcą - raport 30

Raport bieżący nr 30/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. ( Spółka, Zamawiający) informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r. podpisał z Limbex Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Limbex, Wykonawca) umowę na podwykonawstwo (Umowa) w ramach realizacji projektu budowy kompleksu budynków mieszkalnych w Lublinie w okolicy ul. Lwowska/Andersa. Spółka informowała o rozpoczęciu realizacji powyższego projektu w raporcie bieżącym nr 13/2010 z dnia 26 października 2010 r.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Limbex zgodnie z dokumentacją projektową, standardami materiałowymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonymi w Umowie, robót budowlanych polegających na wykonaniu w stanie deweloperskim budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji projektu, o którym mowa powyżej.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 17,5 mln zł netto.

Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy dla budynku nr 2 to 28 grudnia 2010 r. oraz 1 sierpnia 2011 r. dla budynku nr 1. Termin zakończenia robót dla budynku nr 2 to 31 grudnia2011r. oraz 30 lipca 2012 r. dla budynku nr 1.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. W wysokości 10% wartości Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2. Za opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia przy opóźnieniu trwającym do 30 dni, a 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy następny dzień opóźnienia z winy Wykonawcy,

3. W wysokości 0,2% wartości wadliwego elementu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie przy opóźnieniu z winy Wykonawcy trwającym do 14 dni oraz w wysokości 0,3% wynagrodzenia za element przedmiotu umowy dotknięty wadą za każdy następny dzień.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.

Niezależnie od kar umownych Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary nie pokrywają ich szkód.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w wymiarze analogicznym do tego, jaki Zamawiający udzielił Inwestorowi, tj. MDI Sp. z o.o., opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 13/2010.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Spółka przyjęła10% wartości kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: podwykonawcy | podwykonawca | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »