INTERBUD (ITB): Zawarcie umowy z podwykonawcą. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Zamawiający) informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. podpisał z firmą Usługi Remontowo - Budowlane Piotr Watras z siedzibą w Puławach (Wykonawca) umowę na podwykonawstwo (Umowa) w ramach realizacji projektu budowy Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. O zawarciu umowy z Sądem Okręgowym w Lublinie (Inwestor) na realizację ww. obiektu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach budowy budynku warsztatów szkolnych, przebudowy budynku warsztatowego i jego adaptacji na budynek administracyjny oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich w Dominowie w zakresie i w oparciu o dokumentację projektową wskazaną przez Spółkę.

Wartość zawartej Umowy wynosi ok. 5,75 mln zł netto tj. 7,07 mln zł brutto (Wynagrodzenie).

Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 14 lipca 2011 roku, zaś zakończenie robót nastąpi w terminie 43 miesięcy od dnia podpisania Umowy przy czym w przypadkach opisanych w Umowie, m.in. w sytuacji wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. W wysokości 10% wartości Umowy brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2. Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

3. W wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady,

4. W przypadku zaistnienia wad w przedmiocie umowy, które nie kwalifikują się do usunięcia w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany zakres robót, którego te wady dotyczą.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto,

2. Za opóźnienia w zapłacie faktur, odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

Jednocześnie strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w wymiarze analogicznym do tego, jaki Zamawiający udzielił Inwestorowi, opisanym w ww. raporcie bieżącym nr 12/2011.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjmuje kryterium 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Krzysztof Jaworski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: podwykonawcy | podwykonawca | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »