INTERBUD (ITB): Zawarcie umowy z podwykonawcą - raport 23

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Zamawiający) informuje, że w dniu 27 września 2011 r. podpisał z firmą NORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Wykonawca) umowę na podwykonawstwo (Umowa) w ramach realizacji projektu budowy budynku usług komercyjnych ochrony zdrowia przy ul. Zana - Krasińskiego w Lublinie. O zawarciu umowy z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową w Lublinie (Inwestor) na realizację ww. obiektu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie stanu surowego wraz z izolacjami i zasypkami oraz ścianami murowanymi stanowiącymi element konstrukcyjny budynku dla potrzeb realizacji inwestycji przy ul. Zana - Krasińskiego w Lublinie. Prace zostaną wykonane według standardów materiałowych i wykonania robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dokumentacją projektową wskazanych przez Spółkę.

Wartość zawartej Umowy wynosi ok. 6,13 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Zgodnie z treścią Umowy termin zakończenia robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych od Wykonawcy ustalono na dzień 31 lipca 2012 roku. W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. w sytuacji wstrzymania robót przez Emitenta lub wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. W wysokości 5% wartości Wynagrodzenia za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2. Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

3. W wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% Wynagrodzenia,

2. Za uchybienia terminu płatności faktur w wysokości odsetek ustawowych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w wymiarze 36 miesięcy na wykonane roboty licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Dodatkowo Wykonawca udzielił gwarancji na urządzenia minimum na okres 18 miesięcy, przy czym jeśli producent urządzeń udziela gwarancji krótszej wówczas w wymiarze 12 miesięcy liczonym od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjmuje kryterium 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Jacek Drozd - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: podwykonawcy | podwykonawca | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »