INTERSPPL (IPO): Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 44

Raport bieżący nr 44/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: "INTERSPORT”, "Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej ("Umowa Pożyczki”) w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) (“Pożyczka”) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Reklama

Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Wypłatę.

Pożyczka może zostać wykorzystana przez INTERSPORT wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

(a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki;

(b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;

(c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;

(d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.

Zgodnie z harmonogramem spłata Pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych wynoszących 1.923.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania wynoszącej:

a) 1,25% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;

b) 1,75% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;

c) 2,75% w czwartym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki.

Dodatkowe zobowiązania Spółki wynikające z zawartej Umowy Pożyczki to:

1. utrzymanie średniego zatrudnienia Pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie;

2. realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu INTERSPORT;

3. realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej / cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com;

4. dokonanie realizacji inwestycji określonej w Umowie Pożyczki.

Wypłata Pożyczki może nastąpić na warunkach wskazanych w Umowie Pożyczki, w szczególności po:

1. zawarciu Umowy Międzywierzycielskiej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A., INTERSPORT a bankami kredytującymi Spółkę jako Wierzycielami Finansowymi;

2. gdy Wierzyciele Finansowi będący stronami Umowy Międzywierzycielskiej podnieśli INTERSPORT jako Pożyczkobiorcy limity kredytowe w ramach linii kredytowej i gwarancyjnej zapewniając Pożyczkobiorcy dodatkowe finansowanie w kwocie nie niższej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczone na wsparcie płynności, w tym finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.

Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Artur MikołajkoPrezes Zarządu
2020-09-28Agnieszka WagnerProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »