Reklama

06MAGNA (06N): Zawarcie umowy zastawu przez spółkę zależną - raport 37

zawarcie umowy zastawu przez spółkę zależną

Raport bieżący 37/2012

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz), informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 r. spółka zależna Emitenta pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca, Romford) zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 1.537 nabytych udziałach w Info-TV-Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu (Info-TV-Operator), stanowiących 38,77% posiadanych przez Romford udziałów w Info-TV-Operator (Udziały). Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).

Reklama

Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. ("Umowa Pożyczki") pomiędzy Romford jako pożyczkobiorcą, Info-TV-Operator jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja jako Pożyczkodawcą oraz Syntaxis Capital Limited w St. Peter Port, Guernsey jako Organizatorem i Agentem, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 26 maja 2012 r. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpiecza zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wysokość rocznego oprocentowania jest równa sumie marży, stopy EURIBOR. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Romford wynosi 29.000.000 PLN.

W wyniku wyżej opisanej umowy zastawu oraz umowy zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach Info-TV-Operator zawartej dnia 1 czerwca 2012 r pomiędzy Romford a Syntaxis II Sweden Capital AB, o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 36/2012 z dnia 2 czerwca 2012 r., łącznie na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczonych zostało 2.774 udziałów w Info-TV-Operator.

Między Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi Zastawnikiem nie występują żadne powiązania.

Przedmiot ww. umowy zastawu stanowi aktywo o znacznej wartości albowiem jego wartość przewyższa w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Umowa zastawu jest znacząca z uwagi na stosunek wartości Udziałów do wysokości kapitału własnego Funduszu.

Wartość nominalna udziałów, stanowiących przedmiot ww. umowy zastawu tj. wartość nominalna 1.537 udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-Operator wynosi 3.074.000 PLN i stanowi długoterminową lokatę kapitałową Romford. Udział Romford w kapitale zakładowym Info-TV-Operator wynosi 100% i przysługują mu 3.964 głosy na Zgromadzeniu Wspólników Info-TV-Operator, stanowiące 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Info-TV-Operator.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »