PANOVA (NVA): Zawarcie umowy znaczącej. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd P.A. Nova S.A. informuje, że w dniu 27.01.2010 r. zawarł ze spółką KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wrocławiu dwie przedwstępne umowy sprzedaży;

Wartość w/w umów wynosi 17.200.000,00 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Umowę o najwyższej wartości stanowi umowa z dnia 27.01.2010 r., zawarta w formie w formie aktu notarialnego pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wrocławiu jako Kupującym.

Reklama

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej na Kupującego prawo własności nieruchomości oraz zobowiązanie Sprzedającego do uzyskania na własny koszt i własnym staraniem oraz przeniesienie na Kupującego ostatecznych, wykonalnych i niezaskarżalnych przed sądami administracyjnymi decyzji o pozwoleniu na budowę samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym kompletnym układem drogowym na i poza nieruchomością opisaną powyżej.

Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie do dnia 31.05.2011 r.

Wartość umowy wynosi 12.100.000,00 złotych netto.

Po uzyskaniu ostatecznych, wykonalnych i nie podlegających zaskarżeniu przed sądami administracyjnymi decyzji o pozwoleniach na budowę umożliwiających budowę samoobsługowego obiektu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia Kupującemu do akceptacji ryczałtowego kosztorysu wykonania samoobsługowego domu handlowego "pod klucz" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompletnym układem komunikacyjnym, w tym infrastrukturą położoną poza obszarem przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę samoobsługowego domu handlowego, planem sytuacyjnym oraz z opisem budowlanym i innymi aktami administracyjnymi, wydanymi w związku z powyższym pozwoleniem na budowę oraz warunkami Kupującego zawartymi w projekcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przygotowanym przez Kupującego. Kosztorys ryczałtowy stanowić będzie ofertę Sprzedającego zawarcia umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w brzmieniu zaproponowanym przez Kupującego z uwzględnieniem zmian wynikających z kosztorysu ryczałtowego. Powyższa oferta będzie ważna przez okres dwóch miesięcy od dnia jej złożenia Kupującemu.

W przypadku zaakceptowania przez Kupującego kosztorysu ryczałtowego sporządzonego przez Sprzedającego zgodnie z zapisami powyżej, Kupujący udzieli Sprzedającemu zlecenia na budowę samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zawrze z Sprzedającym umowę o generalne wykonawstwo inwestycji.

W przypadku braku akceptacji przez Kupującego kosztorysu ryczałtowego sporządzonego przez Sprzedającego Kupujący przeprowadzi przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. Oferta zwycięzcy przetargu, w zakresie dotyczącym wynagrodzenia, zostanie okazana Sprzedającemu. W przypadku zaoferowania przez Sprzedającego wykonania inwestycji za wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie wynikające z oferty zwycięzcy przetargu, Kupujący udzieli Sprzedającemu zlecenia na budowę samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zawrze z Sprzedającym umowę o generalne wykonawstwo inwestycji.

Strony umowy postanawiają, że Sprzedający zapłaci Kupującemu następującą karę umowną:

- 50% ceny brutto wynikającej z umowy za naruszenie oświadczenia o nie obciążaniu nieruchomości w całości ani w części prawami osób trzecich;

- 100% ceny brutto wynikającej z umowy za naruszenie oświadczenia o nie zawieraniu z osobami trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, dotyczących nieruchomości lub jej części oraz nie zbywaniu nieruchomości osobom trzecim na podstawie innych tytułów prawnych.

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary umownej.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podpisane umowy spełniają kryterium umowy znaczącej, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3
Ewa Bobkowska - Prezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | P.A. Nova SA | nieruchomości
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »