ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 7

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATREM S.A. informuje, że w dniu 9 lutego 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a ATREM S.A. (Wykonawca) w przedmiocie wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych dla budynku terminala, budynku technicznego i budynku kontroli oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych w ramach inwestycji pn. "Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej."

Reklama

Całościowe wynagrodzenie umowne należne ATREM S.A. wynosi 19.500.000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy zł 00/100).

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od 11 lutego 2010 do 31 marca 2011r.

Wykonawca udziela 73 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace od daty Świadectwa Przyjęcia wg zasad FIDIC.

Wykonawca udziela 3 - letniej rękojmi na wykonane prace od dnia odbioru.

Zamawiający będzie naliczać Wykonawcy kary umowne w wysokości:

1.0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów pośrednich;

2.0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy;

3.0,12% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac oraz w okresie rękojmi i gwarancji. O ile jednak opóźnienie będzie przekraczało 5 dni, wysokość kary umownej ulegnie podwyższeniu o 50%;

4.30% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

5.wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku zatrudnienia podwykonawcy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywiście poniesionych szkód dopuszcza się dochodzenie odszkodowania do ich pełnego pokrycia.

Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od podpisania umowy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wartości umowy netto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym akceptacji Wykonawcy przez Port Lotniczy Wrocław S.A. - Inwestora.

Niniejsza umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: opóźnienia | zarobki | Atrem SA | Raport bieżący | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »