Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 12

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATREM S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2010 r. zostały podpisane dwie umowy - pomiędzy WAMAR sp. z o .o. z siedzibą w Jeleniej Górze a Atrem S.A. oraz pomiędzy WAMAR sp. z o .o. a spółką zależną od Emitenta Contrast Sp. z o. o. - o łącznej wartości netto 21.481.209,36 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć zł 36/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy WAMAR sp. z o .o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Podwykonawca) w przedmiocie wykonania robót teletechnicznych i AKPiA w ramach inwestycji p.n. "Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II".

Całościowe wynagrodzenie umowne należne Atrem S.A. wynosi 11.705.671,26 zł netto (słownie: jedenaście milionów siedemset pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden zł 26/100).

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od 29 marca 2010 do 2 sierpnia 2015r.

Podwykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace od daty Świadectwa Przejęcia danej pracy wg zasad FIDIC.

Zamawiający będzie naliczać Podwykonawcy kary umowne w wysokości:

1.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów określonych w harmonogramie;

2.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy;

3.0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji;

4.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.

Zamawiający zapłaci Podwykonawcy karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Podwykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywiście poniesionych szkód dopuszcza się dochodzenie odszkodowania do ich pełnego pokrycia.

Podwykonawca dostarczy gwarancję ubezpieczeniową lub bankową w wysokości 10% wartości umowy brutto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niniejsze umowy spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: opóźnienia | Atrem SA | Raport bieżący | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »