ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. (Zamawiający) a Konsorcjum w składzie Atrem S.A. - Lider Konsorcjum oraz Firma Budowlana Eugeniusz Dota - Partner Konsorcjum (Wykonawca); w przedmiocie wykonania "Modernizacji budynku Szatni - Łaźni na cele biurowe - II etap".

Całościowe wynagrodzenie należne Konsorcjum wynosi 13.497.350,59 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt PLN 59/100).

Reklama

Zgodnie z umową konsorcjum zakres prac i wynagrodzenia należny Atrem S.A. wynosi ok. 57%.

Umowa została zawarta na okres realizacji zadania, tj. na okres 5 miesięcy od dnia przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace oraz 25-letniej gwarancji na wykonane okablowanie strukturalne, począwszy od daty odbioru końcowego.

Zamawiający będzie naliczać Wykonawcy kary umowne w wysokości:

1. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów wynikających z harmonogramu prac;

2. 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy;

3. 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac oraz w okresie rękojmi i gwarancji;

4. 5% wynagrodzenia umownego w przypadku nieudzielania przez właściwy organ pozwolenia na użytkowanie obiektu;

5. w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie, co do którego zostanie wystosowane wezwanie do uzupełnienia braków - 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień pomiędzy datą wezwania a uzupełnieniem;

6. 10% wynagrodzenie umownego za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu nieprzejęcia przez Wykonawcę placu budowy w wyznaczonym terminie;

7. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

a. przed przekazaniem placu budowy - 5% wynagrodzenia umownego,

b. po przekazaniu placu budowy - 20% wynagrodzenia umownego;

8. za naruszenie obowiązków BHP i norm porządkowych na placu budowy - 200 zł za każde naruszenie.

Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywiście poniesionych szkód dopuszcza się dochodzenie odszkodowania do ich pełnego pokrycia.

Wykonawca dostarczy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wartości umowy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Umowa zawarta z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: opóźnienia | konsorcjum | Raport bieżący | zarobki | Atrem SA | budowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »