Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki egzemplarz obustronnie podpisanej Umowy pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. oraz Polską Telefonią Komórkową - Centertel Sp. z o.o. a konsorcjum utworzonym przez NextiraOne Polska Sp. z o.o. oraz Qumak-Sekom SA (dalej jako "Wykonawca"), datowanej na 28 czerwca 2010 r.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wdrożenie systemu nagrywania dla Grupy TP na co składa się między innymi wykonanie oprogramowania, dostawa urządzeń i oprogramowania oraz wykonanie integracji elementów składowych, tak aby funkcjonowały one jako system.

Umowa będzie realizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem a termin zakończenia ostatniej fazy realizacji określono na 22.03.2011 roku.

Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wyniesie 5 989 329,88 zł netto plus równowartość w złotych kwoty 3 140 142,48 USD netto. Szacuje się, że udział prac Qumak-Sekom SA wyniesie od 5 do10% wartości umowy.

W odniesieniu do kar Umowa przewiduje iż Wykonawca zapłaci kary umowne, między innymi jeśli nastąpi opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z etapów realizacji Umowy, w wysokości od 0,07 do 0,5% wartości netto danego etapu w ramach którego występuje opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części, z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu którejkolwiek fazy Umowy przekraczającej 45 dni, zapłaci on dodatkową karę umowną w łącznej wysokości 10% łącznej wartości Umowy.

Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty stanowiącej 100% łącznej wartości Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA.
Paweł Jaguś - Prezes Zarządu
Aleksander Plata - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Qumak-Sekom SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »