Reklama

RAFAMET (RAF): Zawarcie umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana przez RAFAMET S.A. umowa z firmą PKP CARGO S.A. (Warszawa, ul. Grójecka 17).

Przedmiotem umowy jest remont kapitalny z modernizacją łącznie 13 sztuk obrabiarek do zestawów ko-łowych (tokarek) eksploatowanych w Zakładach PKP CARGO S.A.

Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 19.860.000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono do dnia 31.12.2011 r.

Strony umowy ustaliły odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy, któ-rego wykonanie zostało opóźnione - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 31.12.2011 r. dla realizacji modernizacji poszczególnych typów tokarek,

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,2% wartości netto reklamowane-go przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od szóstego dnia od daty zgłoszenia uszko-dzenia,

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków z tytułu rękojmi w wysokości 0,2% wartości netto reklamowane-go przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi RAFAMET S.A. - w wysokości 15% wartości netto przedmiotu umowy.

Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyłącza uprawnień do dochodzenia przez Zamawia-jącego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar na warunkach ogólnych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 31 sierpnia 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Urszula Niedźwiedź - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Rafamet SA | Raport bieżący | zwłoki | fabryka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »