Reklama

ALTERCO (ALT): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 46/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej pod firmą Emir 4 Sp. z o. o. (Kupujący), że 23.11.2010 r. zawarła z Hotel System Sobieskiego Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie (Sprzedający) warunkową umowę sprzedaży.

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,25 ha, położonej w Warszawie, w rejonie Alei Sobieskiego, oraz prawa własności rozpoczętych naniesień budowlanych za cenę 24 000 000,00 netto plus należny podatek VAT.

Nieruchomość będąca przedmiotem umowy ma być przeznaczona do realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zespołu zabudowy biurowo-usługowo-hotelowej z garażami podziemnymi.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej naniesień budowlanych nastąpi pod warunkiem, że Prezydent m.st. Warszawy nie wykona prawa pierwokupu przysługującego gminie stosownie do art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Strony ustaliły, że zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i własności nastąpi, o ile w terminie do dnia 31.03.2011 r. zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

- Sprzedający zawrze, na warunkach zaakceptowanych przez Kupującego ugodę z Bankiem Millennium S.A. dotyczącą spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości 83 412 500 zł.

- Sprzedający zawrze, na warunkach zaakceptowanych przez Kupującego ugodę z Marcinem Nowakiem-Buczyńskim dotyczącą spłaty przysługujących mu od Sprzedającego wierzytelności w wysokości 776 771,20 zł.

- Sprzedający zawrze, na warunkach zaakceptowanych przez Kupującego ugodę z Colliers International Poland Sp. z o.o. na podstawie której Colliers International Poland Sp. z o.o. cofnie wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznawany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, powyższe postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, a tymczasowy nadzorca sądowy wyrazi zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wyda postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, dokonanego na podstawie uchwały numer 6/2010 z dnia 21.09.2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zostaną zamknięte emisje obligacji zamiennych na akcje Alterco S.A. dokonywane na mocy uchwał numer 7/2010 i 8/2010 z dnia 21.09.2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- Rada Nadzorcza Emitenta podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Sprzedającego umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

- do ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości nie zostaną skierowane żadne wnioski

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany z pożyczki udzielonej Kupującemu przez jego podmiot dominujący.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot, z którym umowa została zawarta.

Podstawą uznania aktywów będących przedmiotem opisanej wyżej umowy za aktywa o znacznej wartości jest to, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Zbigniew Zuzelski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Alterco SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »