Reklama

POLMED (POM): Zawarcie umowy znaczącej - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy POLMED S.A. a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PZU Życie) zawarta została umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych (dalej: Umowa). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku, przy czym uważa się ją za przedłużoną na okres kolejnego jednego roku, jeśli żadna ze Stron w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy nie złoży drugiej Stronie pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę nieprzedłużenia Umowy. Strony uzgodniły, iż Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Reklama

Mocą tej Umowy POLMED S.A. świadczyć będzie usługi medyczne na rzecz ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przez PZU Życie, które z kolei obowiązane będzie do zapłaty wynagrodzenia składającego się z trzech elementów: miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, wynagrodzenia wynikającego z ilości świadczonych konsultacji lekarskich oraz za realizację ponad standardowych usług medycznych. Wielość składników wynagrodzenia należnego POLMED S.A. za wykonane usługi, jak również zróżnicowanie stawek dotyczących konkretnych usług, nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości Umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje tę wartość na ok. 5 mln zł. ( pięć milonów zł.)

W Umowie zostały przewidziane kary umowne, natomiast tylko jedna z nich spełnia warunki określone w § 9 ust. 5 rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych(...). W przypadku jednostronnego odstąpienia bez podstawy prawnej przez którąkolwiek ze Stron od wykonania Umowy, przewidziana została kara umowna w wysokości 1.000.000 zł. (jednego miliona złotych). Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Strony, która poniosła szkodę, do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie przewyższającym wysokość kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium uznania powyższej Umowy za umowę znacząca, jest wartość przedmiotu umowy przewyższająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 3
RADOSŁAW SZUBERT - PREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »