Reklama

PANOVA (NVA): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 29.04.2011 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy o roboty budowlane nr 53/G2/2011 zawartej pomiędzy Emitentem jako Zamawiającym a Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na budowie galerii handlowej Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie wstępne netto w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Rozliczenie robót nastąpi powykonawczo w oparciu o obmiar robót zatwierdzony przez kierownika budowy oraz ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy.

Termin realizacji umowy: 31.12.2011 r.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto.

c) za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto.

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, przy czym łączna wysokość kar umownych dochodzonych z tytułu niniejszej umowy nie może być wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3
Przemysław Żur - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »