ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 r. powziął informację, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 12 stycznia 2011 r. do dnia 13 czerwca 2011 r. zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 7.628.782,14 PLN (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 14/100).

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 3 czerwca 2011 r. zawarta przez Atrem S.A. w trybie obiegowym ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa rozliczeniowego układu pomiarowego Krobia".

Reklama

Umowa obowiązuje od dnia 3 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 6.137.000,00 zł. netto (słownie: sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 0/100).

Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi, z następujących tytułów:

1) za opóźnienie w realizacji Etapu I - 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji całości Przedmiotu Umowy - 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia lub usunięciu wad gwarancyjnych - 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

4) za każde naruszenie przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności - 0,5% wynagrodzenia brutto,

5) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto, niezależnie od kar, o których mowa w pkt 1 - 3,

6) za rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

7) za niedostarczenie dokumentów ubezpieczenia- w wysokości 100.000,00 zł.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę (w tym przez odstąpienie) z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »