Reklama

KINOPOL (KPL): Zawarcie umowy znaczącej. - raport 52

Raport bieżący nr 52/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym (16 grudnia 2011 r.) trzech umów o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych pomiędzy Kino Polska TV S.A.

a At Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 ("Broker"), łącznie spełniających kryterium umowy znaczącej. Spółka szacuje, iż ogólna wartość tychże umów przekroczy 10% kapitałów własnych Kino Polska TV S.A., tj. kwotę ok. 4 mln zł.

Działania te, związane są ze zbliżającym się końcem okresu obowiązywania umowy (wygasa z dniem 31.12.2011 r.) zawartej pomiędzy Spółką a Brokerem 02.01.2009 r., przedmiotem której jest świadczenie usług reklamowych zarówno na rzecz programu telewizyjnego Kino Polska, jak i FilmBox - umowa ta, została opisana w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 25 lutego 2011 r.

Wobec powyższego, a także w wyniku podjętej przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu (począwszy od stycznia 2012 r.) sprzedaży czasu reklamowego na antenie kanału Kino Polska Muzyka, strony ustaliły, iż zawarte zostaną trzy umowy, obejmujące swym zakresem usługi reklamowe odrębnie na każdy z programów produkowanych przez Spółkę - Kino Polska, Kino Polska Muzyka i FilmBox. Najistotniejszą, pod względem wartości, jest umowa dotycząca sprzedaży czasu reklamowego na kanale Kino Polska.

Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej umów, Spółka wykonywała będzie czynności umożliwiające At Media

sp. z o.o. nabywanie usług reklamowych (tj. emisji reklam oraz akcji specjalnych polegających na bezpośredniej lub pośredniej promocji towarów i usług lub innych wartości) z prawem ich dalszego zbywania we własnym imieniu i na rzecz osób trzecich - do czego, na mocy niniejszych umów Broker się zobowiązał.

Kino Polska TV S.A. zobligowała się także do nie zbywania usług reklamowych na rzecz innych podmiotów, za wyjątkiem:

- świadczenia usług reklamowych na rzecz osób trzecich w drodze barteru,

- świadczenia usług reklamowych na podstawie umów dotyczących akcji specjalnych zawartych z podmiotami nie prowadzącymi bezpośredniej lub pośredniej współpracy z At Media sp. z o.o.,

- umów, których przedmiotem jest emisja filmów Telesprzedaży,

- umów zawartych bezpośrednio przez Spółkę z podmiotami, z którymi Broker prowadzi współpracę, jednakże mogą one dotyczyć wyłącznie pasma reklamowego nie zarezerwowanego uprzednio przez At Media Sp. z o.o.

Spółka ma obowiązek zapewnienia i utrzymania do stałej dyspozycji dla AT Media sp. z o.o. pasma reklamowego z prawem do wyłącznego korzystania, z wyłączeniem opisanych wyżej wyjątków.

Za treść reklam odpowiada At Media sp. z o.o. z tym zastrzeżeniem, że Kino Polska TV S.A. ma prawo odmówić nadania reklamy mogącej naruszyć obowiązujące przepisy prawa.

Umowy precyzują ponadto zasady rezerwacji czasu antenowego, współpracy podczas akcji specjalnych

i współpracy barterowej.

Z tytułu zawartych umów wynagrodzenie na rzecz Spółki zostało ustalone jako określony procent przychodów netto z emisji reklam na danym programie.

W chwili publikacji raportu nie jest możliwe dokładne oszacowanie wartości umów, która jest uzależniona od wielu czynników, m.in. wskaźników GRP, CPP oraz ogólnej sytuacji na rynku reklamy w Polsce.

Umowy zawarte zostały na czas określony od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. W przypadku rażącego naruszenia danej umowy każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowy przewidują możliwość ich automatycznego przedłużenia, na kolejny 3-letni okres.

Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, a także nie przewidują kar umownych.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr184, poz. 1539, z późn. zm.).
Piotr Reisch - Prezes Zarządu
Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »