Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak-Sekom S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki egzemplarz podpisanej obustronnie Umowy zawartej pomiędzy Qumak-Sekom S.A. a Budimex S.A.

Przedmiotem ww. Umowy, datowanej na 21 grudnia 2011 r. jest wykonanie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych i słaboprądowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)".

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18.388.542,71 zł netto.

Ponadto Qumak-Sekom na podstawie odrębnej umowy z Budimex, zawartej jednocześnie z ww. Umową, wykona prace projektowe w postaci dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawczej realizowanych przez siebie instalacji oraz będzie sprawował nadzór autorski nad ich wykonaniem, za co otrzyma wynagrodzenie w kwocie 61.457,29 zł netto.

Razem wartość prac wykonywanych przez Emitenta w ramach budowy terminala pasażerskiego Lublin-Świdnik będzie wynosić 18.450.000,00 zł netto.

Termin zakończenia prac objętych przedmiotem Umowy ustalono na 30 czerwca 2012 r.

Umowa przewiduje naliczenie kary umownej m. in.:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów poszczególnych etapów określonych w harmonogramie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto

- za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

- w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Emitent w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

- za niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy, powodujących brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto.

Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w Umowie kary.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt.3
Paweł Jaguś - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Qumak-Sekom SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »