Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 21 maja 2012 r. wpłynął do Spółki egzemplarz podpisanej przez wszystkie strony Umowy zawartej pomiędzy konsorcjum w składzie Warbud S.A. (w roli lidera konsorcjum), Imtech Sp. z o.o. oraz Qumak-Sekom S.A. a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, datowanej na 15 maja 2012 r.

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest wykonanie Inwestycji pn. "Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych wchodzących w zakres Inwestycji.

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 347.062.814,40 zł, przy czym wartość prac będących w zakresie Qumak-Sekom SA wynosi 53.382.000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu Umowy, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy, określono na 32 miesiące od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.

Umowa przewiduje naliczenie następujących kar umownych:

- 0,1% wynagrodzenia brutto za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w terminie przeznaczonym na wykonanie robót budowlano-montażowych za każdy dzień zwłoki;

- 0,01% wynagrodzenia brutto za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie przeznaczonym na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie za każdy dzień zwłoki;

- 0,02% wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji za każdy dzień opóźnienia;

- 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek wykonania części przedmiotu Umowy przez podmiot nie zgłoszony lub nie zatwierdzony jako podwykonawca przez Zamawiającego, podobnie jak w każdym przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu;

-10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jednakże wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości brutto Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom S.A.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 RMF
Paweł Jaguś - Prezes Zarządu
Aleksander Plata - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Qumak-Sekom SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »