Reklama

BEST (BST): Zawarcie umowy znaczącej - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 6 lipca 2012 przez Emitenta z BEST Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (Towarzystwo) oraz z HOIST KREDIT AKTIEBOLAG z siedzibą w Sztokholmie (Hoist) umowy inwestycyjnej (Umowy).

Na podstawie zawartej Umowy strony określiły wzajemne relacje wynikające ze wspólnej planowanej inwestycji w BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST III NSFIZ). Inwestycja polega na zakupie certyfikatów inwestycyjnych BEST III NSFIZ w celu pozyskania środków na zapłatę ceny portfela wierzytelności ("Portfela") jaki został nabyty do BEST III NSFIZ. Umowa reguluje również kwestie związane z powierzeniem Emitentowi do zarządzania sekurytyzowanych wierzytelności wchodzących w skład Portfela.

Strony w Umowie ustaliły wynagrodzenie Emitenta za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami wchodzącymi w skład Portfela na zasadach rynkowych. Do Umowy mają odpowiednie zastosowanie postanowienia umowy, której istotne warunki zostały przedstawione w raporcie bieżącym BEST S.A. nr 03/2012 z dnia 13.04.2012 r., za wyjątkiem postanowień odnoszących się do poziomu wskaźników związanych z wpływami z sekurytyzowanych wierzytelności, których nieosiągnięcie w okresie oznaczonym w umowie dawałoby Hoist prawo do powierzenia zarządzania częścią sekurytyzowanych wierzytelności BEST III NSFIZ wchodzących w skład Portfela, innemu niż Emitent podmiotowi (Drugi Zarządzający), które nie mają zastosowania do sekurytyzowanych wierzytelności wchodzących w skład Portfela. Ponadto strony zobowiązały się nie przekazać zarządzania Portfelem lub wierzytelnościami wchodzącymi w skład Portfela podmiotowi innemu niż Emitent. Strony określiły w Umowie również zasady wspólnego wykupu certyfikatów BEST III NSFIZ na żądanie.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta - stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Z uwagi na to, że Umowa została zawarta na czas nieokreślony a jednocześnie brak jest możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia wartość świadczeń konieczna do ustalenia tego czy Umowa ma charakter znaczący została oszacowana za okres 5 lat.
Krzysztof Borusowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »