Reklama

EDINVEST (EDI): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ED invest S.A. ("Zamawiający”, "Inwestor”) informuje o podpisanej 14 lipca 2014 r. umowie z TIM-nord Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku ("Wykonawca”), na generalne wykonawstwo zespołu mieszkaniowego, zwanego zadaniem 8 na osiedlu Wilga VII w Warszawie wraz z budową fragmentu ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego ("Inwestycja”).

Reklama

Wykonawca, wyłoniony w przetargu ograniczonym, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym.

Umowa przewiduje wykonanie pełnego zakresu robót związanych z realizacją zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnych, zlokalizowanego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, według pozwolenia na budowę nr 393/PRD/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz odcinka ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od ul. Burzyńskiego do wjazdu na osiedle

Czas realizacji inwestycji określono na 22 miesiące, a jej początek nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o możliwości rozpoczęcia robót. Jeśli zawiadomienie nie zostanie przekazanie do 31 lipca 2014 r. umowa wygaśnie z przyczyn uznanych za niezależne od obu stron.

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 34.983.000 pln + VAT i będzie wypłacane sukcesywnie, odpowiednio do procentowego zaawansowania realizacji poszczególnych etapów budowy. W ciężar wynagrodzenia zostaną wliczone wszelkie koszty związane z zajęciem terenu od dnia przekazania placu budowy do jego likwidacji oraz wykonywanymi robotami. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Ostateczne rozliczenie nastąpi po protokolarnym odbiorze Inwestycji oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego gwarancji i rękojmi, a także przedstawieniu oświadczenia o uregulowaniu wszelkich jego zobowiązań finansowych wobec wszystkich podwykonawców za roboty odebrane przez inspektorów nadzoru.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu do 30 lipca 2014 r. umowy na kredytowanie jego robót do łącznej kwoty 5 mln pln, jaką Wykonawca ma zawrzeć z Idea Money SA.

Pozostałe warunki na jakich umowa została zawarta nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Przewidziane kary umowne nie przekraczają 10% wartości umowy oraz nie pozbawiają Stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Umowa ma charakter umowy znaczącej, jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

O planowanym przedsięwzięciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2014. Realizacja tej Inwestycji była uwzględniona przy opracowaniu prognozy wyników Spółki na 2014 r., (RB nr 19/2013).

Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 3 w powiązaniu z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-14Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara BanasiewiczPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »