Reklama

NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26.08.2014r. Spółka zawarła umowę z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą Grodzisku Mazowieckim 9 ("Zamawiający”), której łączna wartość netto wynosi 79 860 000,00 PLN ("Umowa").

Reklama

Przedmiotem Umowy jest dostawa sześciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ("EZT") wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez 6 miesięcy od daty dostawy

każdego EZT.

Zgodnie z Umową, przedmiot Umowy w zakresie dostaw EZT powinien zostać wykonany do dnia 22.08.2016r.

Zgodnie z Umową, Spółka zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości umowy brutto, w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

Zgodnie z Umową, Zamawiający udziela gwarancji na każdy EZT na okres 48 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji EZT, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów, wskazanych w Umowie. Okres rękojmi równy jest okresowy gwarancji.

Umowa przewiduje kary umowne m in. za opóźnienie Spółki w dostawie EZT oraz opóźnienie w wykonywaniu obowiązków z rękojmi i gwarancji. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych. Całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych ograniczona jest do 40 % wartości Umowy brutto.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych

w obrocie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie przez wartość Umowy 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-26Wiesław PiwowarWiceprezes Zarządu
2014-08-26Bogdan BorekCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Newag S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »