ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 40

Raport bieżący nr 40/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 7 października 2014 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 7 października 2014 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej TECHMADEX umowy na łączną szacunkową wartość 6.255.268,72 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 72/100).

Umową o największej wartości jest zlecenie udzielone przez Atrem S.A. (Zamawiający) spółce

Reklama

EDA – SERWIS Sp. z o. o. (Wykonawca) w dniu 27 maja 2014 r., przedmiotem, której jest wykonanie przebudowy orurowania tłoczni Hołowczyce II z wyłączeniem zakupu i dostawy armatury w ramach inwestycji pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce”.

Termin realizacji przedmiotu zlecenia został określony do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wartość wynagrodzenia EDA-SERWIS Sp. z o. o. za wykonanie prac objętych zleceniem ustalona zostało w wysokości 1.462.822,74 zł netto (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 74/100).

Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakończenia Inwestycji.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

• za niewykonanie zleconych prac w terminie lub nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT potrącona została kaucja gwarancyjna w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej TECHMADEX spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-08Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »