Reklama

NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej - raport 5

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną od Spółki (NEWAG Gliwice S.A.) w dniu 30.01.2015 r. kolejnej umowy ze spółką zależną od ING Bank Śląski S.A. (ING Lease (Polska) sp. z o.o.) wartość umów zawartych przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne z ING Bank Śląski S.A. oraz podmiotami od niej zależnymi w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 98 934 135,81 PLN netto.

Reklama

Umową o największej wartości zawartą przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne z ING Bank Śląski S.A. oraz podmiotami od niej zależnymi w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa zawarta w dniu 30.01.2015 r. przez NEWAG Gliwice S.A. z ING Lease (Polska) sp. z o.o. ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest produkcja i dostawa przez NEWAG Gliwice S.A. ("Sprzedawca”) na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o.("Kupujący”) 5 nowych lokomotyw elektrycznych.

Umowa została zawarta przy udziale Freightliner PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("FPL”), ponieważ nabycie przez Kupującego nowych lokomotyw elektrycznych nastąpi w celu oddania ich do używania i pobierania pożytków na podstawie warunkowej umowy leasingu operacyjnego zawartej przez Kupującego z FPL.

Łączna wartość Umowy wynosi 17 500 000,00 EUR netto, tj. 73 641 750,00 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień 30.01.2015 r.

Dostawy lokomotyw będą realizowane według ustalonego przez strony harmonogramu i powinny zostać zakończone do dnia 31 lipca 2016 r.

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na bezawaryjną pracę każdej lokomotywy oraz jej podzespołów przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru lokomotywy.

Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę Sprzedawcy w dostawie lokomotywy. Umowa nie przewiduje wyłączenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jednakże odpowiedzialność odszkodowawcza, w tym odpowiedzialność z tytułu kar umownych, jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie może przekroczyć 15 % wartości Umowy. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy obowiązku Sprzedawcy zwrotu Kupującemu kosztów finansowania w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w dostawie lokomotyw lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym dostarczenia przez zobowiązane podmioty do Kupującego najpóźniej w terminie do dnia 6 lutego 2015 roku:

a) umowy leasingu lokomotyw pomiędzy Kupującym a FPL oraz wszystkich dokumentów zabezpieczeń wymaganych przez Kupującego zgodnie z umową leasingu (zobowiązanie FPL), oraz

b) umowy serwisowej pomiędzy Sprzedającym a FPL na świadczenie usług utrzymania lokomotyw (zobowiązanie FPL), oraz

c) umowy odkupu lokomotyw w przypadku rozwiązania umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy lub braku wykupu lokomotyw przez FPL po zakończeniu trwania leasingu, zawartej pomiędzy Kupującym i Spółką w formie i treści zaakceptowanej przez Kupującego (zobowiązanie Sprzedawcy), oraz

d) porozumienia dotyczącego umowy serwisowej zawartego pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą w formie i treści zaakceptowanej przez Kupującego (zobowiązanie Sprzedawcy).

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne z ING Bank Śląski S.A. oraz podmiotami od niej zależnymi łącznie zostały uznane za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-31Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2015-01-31Bogdan BorekCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »