VOXEL (VOX): Zawarcie umowy znaczącej - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał obustronnie podpisany aneks do umowy nr 121/210924/02/2/2015 zawarty w dniu 12 maja 2015 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) , zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, na mocy którego określono kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

Reklama

z siedzibą w Katowicach z tytułu realizacji umowy w 2015 roku.

W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 27 stycznia 2015 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 4/2015) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.392.131,43 zł według stanu na dzień 31 marca 2015 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 27 stycznia 2015 roku jest równa kwocie 10.858.518,53 zł.

Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest aneks nr 4/02/2/2015 do umowy nr 121/210924/02/2/2015 z dnia 28 stycznia 2011 roku (data zawarcia umowy pierwotnej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartej przez Emitenta

z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim

w Katowicach.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: rezonansu magnetycznego (MR)

w pracowniach w Bielsku-Białej, Bytomiu i Zabrzu oraz tomografii komputerowej (TK)

w pracowniach w Bytomiu, Katowicach i Gliwicach.

Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 ze zm.) oraz zgodnie z Ogólnymi warunkami umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484).

Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi maksymalnie 8.924.754,50 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Narodowy Fundusz Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-15Dariusz PietrasWiceprezes Zarządu
2015-05-15Grzegorz MaślankaCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »