Reklama

NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 61/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem Opolskim ("Zamawiający”) ("Umowa").

Reklama

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych ("EZT”).

Umowa przewiduje prawo Zamawiającego do zamówienia dwóch dodatkowych EZT (opcja).

Wartość Umowy w zakresie podstawowym (5 EZT) wynosi 51.300.000,00 zł netto oraz dodatkowo 20.520.000 zł netto w razie skorzystania z opcji dostawy kolejnych 2 pojazdów (łącznie wraz z opcją 71.820.000,00 zł netto).

Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 37 miesięcy od podpisania Umowy według harmonogramu określonego w Umowie.

Spółka zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 3 % wartości Umowy brutto w zakresie podstawowym.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT, opóźnienia w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, bez określenia maksymalnej wysokości kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-29Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2015-10-29Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »