Reklama

NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 63/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem Zachodniopomorskim i Województwem Lubuskim ("Zamawiający").

Reklama

Umowa stanowi zamówienie uzupełniające do umowy z dnia 4 listopada 2013 r. na dostawę dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych zawartej przez Spółkę z Zamawiającymi, o której Spółka informowała

w prospekcie emisyjnym.

Przedmiotem Umowy jest dostawa dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych ("EZT”).

Wartość Umowy wynosi 34.800.000,00 zł netto.

Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 21 grudnia 2015 r.

Spółka zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń

Zamawiających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 6 % wartości Umowy brutto.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 36 miesięcy od daty dostawy,

z zastrzeżeniem, że Umowa przewiduje dłuższą gwarancję dla niektórych komponentów EZT.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT oraz opóźnienia w usuwaniu wad EZT, które nie mogą przekroczyć 10 % wartości Umowy brutto oraz kary umowne za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 20 % wartości Umowy brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie

kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-20Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2015-11-20Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »