Reklama

NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 64/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka”) informuje, iż w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu dzisiejszym kolejnej umowy z KNORR BREMSE Systemy Dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("KNORR BREMSE”) wartość wszystkich umów zawartych z KNORR BREMSE przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 35 085 393,89 PLN netto (wartość tych umów, które zostały zawarte w walucie EUR, została przeliczona według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy).

Reklama

Umową o największej wartości zawartą przez Spółkę z KNORR BREMSE w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z dnia 8 grudnia 2014 r., której łączna wartość wynosi 2 783 900,00 EUR netto, co stanowi 11 802 344,05 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy ("Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez KNORR BREMSE na rzecz Spółki systemów sterowania układu hamulcowego do elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy szczegółowo określono w ustalonym przez strony harmonogramie.

Zgodnie z Umową KNORR BREMSE udziela gwarancji na bezawaryjną pracę komponentów dostarczonych na podstawie Umowy w okresie 60 miesięcy od dnia przekazania użytkownikowi przez Spółkę kompletnego elektrycznego zespołu trakcyjnego, na którym zamontowano dostarczone komponenty, nie dłużej jednak niż 62 miesiące od daty dostawy. KNORR BREMSE zobowiązuje się również świadczyć serwis pogwarancyjny oraz dostarczać części zamienne w okresie 25 lat od dnia zakończenia gwarancji, na warunkach określonych w odrębnej umowie.

Umowa przewiduje kary umowne za opóźnienie KNORR BREMSE w dostawie komponentów (ograniczenie kary umownej do 8 % wartości dostawy) oraz wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych (ograniczenie kary umownej do 5 % wartości uszkodzonego urządzenia). Wszelka odpowiedzialność KNORR BREMSE, w tym łączna wysokość kar umownych, ograniczona jest do 10 % wartości Umowy netto za daną szkodę, a łącznie za wszelkie szkody do 20 % wartości Umowy netto. W Umowie przewidziano również możliwość dochodzenia przez Spółkę odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne z KNORR BREMSE w okresie ostatnich 12 miesięcy łącznie zostały uznane za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-24Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2015-11-24Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »