Reklama

OPENFIN (OPF): ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ - raport 179

Raport bieżący nr 179/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 187/2016 informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Reklama

19 grudnia 2017 r. zawarł z Panem Krzysztofem Rosińskim umowę na podstawie której Emitent nabył 5.170 (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji imiennych serii D Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej ("Spółka”) o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 2,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 8.509.410,41 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 41/100).

Zamknięcie Transakcji nastąpi w Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 31 grudnia 2017 r. ["Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

Niniejsza umowa została zawarta w konsekwencji wydanej przez KNF decyzji z dnia 5 grudnia 2017 r. znak: DKI/III/4030/154/16/17/EW o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez Emitenta akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągniecie albo przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a nabycie Akcji przez Emitenta mieści się w granicach wniosku Emitenta, w następstwie którego została wydana ww. decyzja KNF.

Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-19Przemysław GuberowPrezes Zarządu
2017-12-19Adam BuczelProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »