Reklama

PATENTUS (PAT): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "Wykonawca”) informuje, iż w dniu 05.04.2019 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 19.019-01 ("Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. ("Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 01.04.2019 roku.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm("Przedmiot Umowy”) dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice. ("Odbiorca końcowy”):

1)Przenośnik nr 1 o długości 160 m,

2)Przenośnik nr 2 o długości 330 m,

3)Przenośnik nr 3 o długości 350 m,

4)Przenośnik nr 4 o długości 350 m.

Wartość Umowy wyniesie 26 123 849,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

- dla przenośnika nr 1 do 18 tygodni od daty zawarcia Umowy,

- dla przenośników nr 2, nr 3 oraz nr 4 do 22 tygodni od daty zawarcia Umowy.

Gwarancja:

1.Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.

3.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

4.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

5.Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, naprawy urządzenia łącznie z wymianą zespołów, podzespołów i części urządzenia oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.

6.Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego.

7.Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z Urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z Urządzeń.

8.Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

9.Czas realizacji świadczeń gwarancyjnych wydłuża okres gwarancji.

10.Z gwarancji wyłączone są:

- materiały eksploatacyjne takie jak: oleje i smary,

- części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

2.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,02% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia.

3.W przypadku odstąpienia od umowy w sposób określony w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-05JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »