Reklama

OPTEAM (OPM): Zawarcie umowy znaczącej i przekroczenie progu obrotów z Politechniką Opolską. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o zawarciu umowy znaczącej i przekroczeniu progu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów kumulowanych z podmiotem: Politechnika Opolska z siedzibą przy ul. Prószkowskiej 76, 45-758 Opole. Łączna wartość obrotów

z Politechniką Opolską na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 4.113.453,79 zł (cztery miliony sto trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 79/100 groszy).

Reklama

Spółka informuje, że umową o najwyższej wartości spośród zawartych transakcji w ramach podanej wyżej wartości obrotów z Politechniką Opolską, jest umowa zawarta w dniu 26.08.2013 r. W umowie tej Spółka działa jako Wykonawca, a Politechnika Opolska jako Użytkownik. Przedmiotem umowy jest dostawa, wykonanie i wdrożenie przez Wykonawcę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI). Wartość umowy netto wynosi: 4.039.923,79 zł (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 79/100 groszy).

Umowa przewiduje następujące karty umowne: Użytkownik ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przewidzianego w umowie etapu z przyczyn niezależnych od Użytkownika w wysokości 0,5% wynagrodzenia jakie byłoby należne za wykonanie danego etapu. Wysokość kar z tego tytułu ograniczona jest do 30% wartości wynagrodzenia za dany etap. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Użytkownikowi karę umowną w wysokości 15% wartości umowy natomiast za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy leżącej po stronie Użytkownika, Użytkownik zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości umowy. Użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z Politechniką Opolską za znaczącą przyjęto, że ich łączna wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-26Andrzej PelczarPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »