Reklama

HBPOLSKA (HBP): Zawarcie umowy znaczącej na budowę autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku Krzyż - Dębica Pustynia

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA informuje, że w dniu 07 lipca 2010 roku Konsorcjum firm ("Wykonawca") w składzie:

1. SIAC Construction Ltd z siedzibą w Irlandii - Lider Konsorcjum

2. PBG SA -Partner Konsorcjum

3. APRIVIA SA - Partner Konsorcjum

4. HYDROBUDOWA POLSKA SA - Partner Konsorcjum

zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów ("Zamawiający") umowę na budowę autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+797,96 do około 537+550.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wynosi netto 1 434 761 287,80 zł netto, tj. brutto 1 750 408 771,12 zł.

Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót, będących przedmiotem umowy w terminie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe, w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki,

d) za jakiekolwiek inne naruszenie obowiązków określonych w kontrakcie w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każde takie naruszenie.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. Zapłacenie przez Wykonawcę kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w pkt a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Strony ustaliły następujący podział procentowy prac:

1) PBG SA, APRIVIA SA oraz HYDROBUDOWA POLSKA SA wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,

2) SIAC Construction Ltd wykona i będzie odpowiedzialne za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,

HYDROBUDOWA POLSKA SA należy do Grupy Kapitałowej PBG.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych HYDROBUDOWY POLSKA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »