Reklama

HBPOLSKA (HBP): Zawarcie umowy znaczącej na przebudowę drogi krajowej nr 1 - etap II. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku Konsorcjum firm ("Wykonawca") w składzie:

1. APRIVIA SA- Lider Konsorcjum,

2. PBG SA - Partner Konsorcjum,

3. HYDROBUDOWA POLSKA SA - Partner Konsorcjum,

4. HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum,

5. SRB Civil Engineering Ltd. z Dublina - Partner Konsorcjum,

6. John Sisk & Son Ltd. z Dublina - Partner Konsorcjum,

Reklama

7. Roadbridge z Limerick - Partner Konsorcjum,

zawarło z Gminą Miasta Włocławek ("Zamawiający") umowę na przebudowę drogi krajowej nr1- etap II.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zamówienia "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - etap II" w granicach administracyjnych miasta Włocławek - część 2 - odcinek ulicy Toruńskiej i ulicy Okrzei.

Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy wynosi 90 777 000,00 złotych netto tj. 110 747 940,00 złotych brutto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót będących przedmiotem umowy w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym - pogwarancyjnym lub przeglądzie gwarancyjnym - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót na okres dłuższy niż 10 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy następny dzień przerwy powyżej 10 - tego dnia,

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto,

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny aniżeli Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót - w wysokości 15% wynagrodzenia netto,

f) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu - w wysokości 10% wynagrodzenia netto,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia netto.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Strony ustaliły następujący podział procentowy prac:

1) APRIVIA SA, PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz "Husar Budownictwo Inżynieryjne" Sp. z o.o. wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,

2) SRB Civil Engineering" Ltd., John Sisk & Son Ltd. i Roadbridge jako Partnerzy Konsorcjum wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania.

HYDROBUDOWA POLSKA SA należy do Grupy Kapitałowej PBG.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych HYDROBUDOWY POLSKA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »