Reklama

GETIN (GTN): Zawarcie umowy znaczącej przez jednostki zależne od Emitenta - raport 43

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał zawiadomienie od Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) - jednostki zależnej od Getin Holding S.A., że w dniu 01 grudnia 2012 roku podmioty pośrednio zależne (w 100%) od Banku tj. spółka TC Doradcy Finansowi spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Sprzedająca) oraz spółka TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Kupująca) zawarły umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającej na rzecz Kupującej (dalej: Umowa). Zgodnie z Umową przedmiot sprzedaży obejmuje w szczególności:

Reklama

1) prawa i zobowiązania wynikające z umów z pracownikami świadczącymi pracę na rzecz Sprzedającej i współpracownikami współpracującymi ze Sprzedającą,

2) prawa i zobowiązania wynikające z umów agencyjnych, umów współpracy i porozumień z bankami, dotyczących pośrednictwa w sprzedaży produktów bankowych i/lub finansowych między klientami a tymi podmiotami;

3) prawa i zobowiązania wynikające z umów agencyjnych, umów współpracy z ubezpieczycielami, dotyczących pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i/lub finansowych między klientami a tymi podmiotami;

4) prawa i obowiązki ubezpieczającego wynikające z zawartych przez Sprzedającą umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w tym umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

5) prawa i zobowiązania wynikające z umów dotyczących pozyskiwania na rzecz Sprzedającej potencjalnych klientów w celu zawarcia przez nich za jego pośrednictwem umów o produkty finansowe, księgowe oraz o innym charakterze, oferowanych przez Sprzedającą;

6) prawa i zobowiązania Sprzedającej wynikające z innych umów związanych z wykonywaniem przez Sprzedającą czynności pośrednictwa, jak również umów dotyczących infrastruktury wykorzystywanej w działalności Sprzedającej.

Strony Umowy postanowiły, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającej nie obejmuje:

1) środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Sprzedającej;

2) praw i obowiązków z umowy o prowadzenie wyżej wymienionego rachunku bankowego;

3) ksiąg rachunkowych i dokumentacji rachunkowej;

4) dokumentacji korporacyjnej i prawnej.

Strony Umowy postanowiły, że wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającej przechodzą na Kupującą z dniem 01 grudnia 2012 roku. Strony postanowiły, że przejście na Kupującą poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa następować będzie w sposób zapewniający zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającej obejmuje przejście na Kupującą zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy.

Strony uzgodniły cenę sprzedaży na kwotę 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów zł), której płatność nastąpi w całości do dnia 31 października 2013 roku.

Strony nie zastrzegły w umowie kar umownych. Umowa została zawarta bez zastrzeżenia warunku bądź terminu.

Sprzedająca i Kupująca są podmiotami pośrednio zależnymi (w 100%) od Idea Bank S.A., tym samym transakcja pozostaje bez wpływu na wartość inwestycji Idea Bank S.A. w te podmioty.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość (cena sprzedaży) przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Radosław Boniecki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »