Reklama

PBG (PBG): Zawarcie umowy znaczącej przez Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej - raport 59

Raport bieżący nr 59/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku, nastąpiło podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z Gminą Miasto Włocławek, na realizację zadania pn "Przebudowa drogi krajowej nr 1, Etap II" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). W skład Konsorcjum wchodzą spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj APRIVIA S.A. (Lider Konsorcjum), PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. i irlandzkie spółki: SRB Civil Engineering Ltd, John Sisk&Son Ltd i Roadbridge.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Konsorcjum z tytułu realizacji umowy to 90.777.000,00 zł netto, tj 110.747.940,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane ma zostać w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zabezpieczenie umowy stanowi udzielona przez Konsorcjum Zamawiającemu gwarancja na okres 60 miesięcy, stanowiąca równowartość 10% wynagrodzenia brutto, tj 11.074.794,00 zł.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki,

b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym - pogwarancyjnym lub przeglądzie gwarancyjnym - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za spowodowanie przerwy w realizacji robót na okres dłuższy niż 10 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy następny dzień przerwy powyżej 10 - tego dnia,

d)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto,

e)jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny aniżeli Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót - w wysokości 15% wynagrodzenia netto,

f)jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu - w wysokości 10% wynagrodzenia netto,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia netto.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

1)APRIVIA S.A., PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz Husar Budownictwo Inżynieryjne" Sp. z o.o. wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,

2)SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk & Son Ltd. i Roadbridge wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania.

Umowa została uznana za znaczącą zgodnie z kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »