SYNTHOS (SNS): Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę Zależną Emitenta - raport 36

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z późniejszą zmianą) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2011 roku Tamero Invest s.r.o. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą, Czechy (Spółka Zależna) zawarła umowę na dostawę gazu ziemnego.

Reklama

Strony umowy:

1. Spółka Zależna - Odbiorca,

2. VEMEX s.r.o. 6, Bubeneč, Na Zátorce 43/9, ZIP code 160 00, Republika Czeska - Dostawca.

Przedmiot umowy: dostawa gazu ziemnego.

Istotne warunki umowy:

1. okres obowiązywania umowy: od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. płatność za odbierany przez Spółkę Zależną gaz w okresach miesięcznych.

3. przewidywana wartość umowy około 40 mln EUR (czterdzieści milionów euro) (około 168.728.000 PLN (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) według obowiązującego w dniu sporządzania raportu średniego kursu NBP).

4. cena gazu będzie liczona wg formuły cenowe opartej o notowania EE NCG.

5. umowa przewiduje możliwość zawierania odrębnych transakcji spotowych na dostawy gazu ziemnego.

6. umowa należy do umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki Zależnej.

Kary umowne:

Jeżeli Dostawca nie dostarczy ilości gazu ziemnego zgodnego z umową lub nie przedstawi gazu o wymaganej jakości, zgodnej z warunkami umowy w całości lub częściowo, Odbiorca ma prawo żądać odszkodowania w wysokości 25% ceny niedostarczonego gazu ziemnego lub 25% ceny gazu niedostarczanego w wymaganej jakości.

W przypadku ilości gazu ziemnego, które Odbiorca miał obowiązek odebrać zgodnie z umową, ale które nie zostały przez niego odebrane, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 100% ceny nieodebranej ilości (bez VAT). Termin płatności tej kary umownej przypada 28 lutego 2013 r.

W przypadku opóźnienia zapłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy odsetek za zwłokę w wysokości 0,03% od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

Kary umowne wyłączają uprawnienia Odbiorcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary umowne.

Umowa nie zawiera terminu ani warunku.

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:

Wartość przedmiotu umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania umowy za umowę znaczącą.
Tomasz Kalwat - Prezes Zarządu
Zbigniew Lange - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »