Reklama

IDMPL (IDM): Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od IDMSA - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o ofercie) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 maja 2016 r. spółka zależna od IDMSA tj. Electus S.A. zawarła ze spółką Royal Investments sp. z o.o. umowę znaczącą w rozumieniu § 2 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia.

Reklama

Data zawarcia umowy:

9 maja 2016 r.

Oznaczenie stron umowy:

Electus S.A. z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000156248) (dalej: Sprzedający)

Royal Investments sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie (KRS: 0000511260) (dalej: Kupujący)

Oznaczenie przedmiotu umowy:

Przedmiot umowy stanowi zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej.

Istotne warunki umowy.

Na mocy zawartej umowy Sprzedający zbył 8.801 udziałów (o łącznej wartości nominalnej w kwocie 8.801.000,00 zł) w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą ZNTK Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000288800) za łączną cenę 1.000.000,00 zł za wszystkie zbyte udziały.

Kary umowne:

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych

Zastrzeżenia warunku lub terminu:

Zgodnie z zawartą umową własność udziałów przejdzie na Kupującego w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą odpowiadającą wartości ceny sprzedaży.

Kupujący zobowiązał się do dokonania zapłaty ceny sprzedaży na rzecz Sprzedającego w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

IDMSA uznaje Umowę za znaczącą z uwagi na kryterium, o którym mowa w § 2 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia polegającym na przekroczeniu 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej IDMSA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Umowy w okresie ostatnich 12 miesięcy:

Pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w okresie ostatnich 12 miesięcy nie były zawierane umowy, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-10Grzegorz LeszczyńskiPrezes Zarządu
2016-05-10Tomasz PiaseckiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »