Reklama

COMPERIA (CPL): Zawarcie umowy znaczącej – udzielenie przez Spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia Agent

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r, poz.133), informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Spółka – jako licencjodawca - zawarła z panem Jarosławem Łoń prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ("Licencjobiorca”) umowę licencyjną ("Umowa”), której przedmiotem jest udzielenie Licencjobiorcy przez Spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia Agent służącej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, która jest zainstalowana na serwerze administrowanym przez Spółkę, ("Aplikacja”) i w okresie obowiązywania Umowy będzie udostępniana Licencjobiorcy w trybie on-line (poprzez właściwą stronę internetową) na warunkach wskazanych w stanowiącym załącznik do Umowy regulaminie udostępniania Aplikacji ("Regulamin”). Intencją stron Umowy jest docelowo wdrożenie Aplikacji w całej sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, którą dysponuje Licencjobiorca (obejmującej do 2500 agentów).

Reklama

Na podstawie Umowy Spółka udzielił Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji na polach eksploatacji wskazanych w Umowie i jej eksploatacji bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z Aplikacji w ramach wszystkich jej funkcjonalności, lecz wyłącznie do użytku wewnętrznego Licencjobiorcy (bez możliwości sporządzania jej kopii zapasowej oraz bez możliwości zainstalowania jej w pamięci komputera oraz serwera), oraz w granicach dozwolonej liczby wykupionych dla pracowników/współpracowników Licencjobiorcy stanowisk dostępowych (wskazanych w składanym w tym celu zamówieniu).

Z tytułu udzielonej licencji Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy miesięcznej opłaty licencyjnej za aktywne w danym miesiącu licencje, której wysokość jest uzależniona od liczby wykupionych stanowisk, i skalkulowana według podstawowej ceny za jedno stanowisko, określonej w załączniku do Umowy. Ponadto, za wykonywanie usług związanych z poleceniem i promowaniem usług Partnerów (tj. podmiotów, z którymi na podstawie umowy Spółka współpracuje przy oferowaniu jego usług) w ramach funkcjonalności programu partnerskiego w Aplikacji, Licencjobiorca otrzyma wynagrodzenie za każdy prawidłowo pozyskany kontakt z klientem (po uzyskaniu jego zgody i potwierdzeniu danych osobowych w wysokości określonej w tabeli prowizji dostępnej w Aplikacji. W przypadku braku możliwości korzystania z Aplikacji z przyczyn niezależnych od Licencjobiorcy, przysługuje mu obniżenie opłaty licencyjnej proporcjonalnie do ilości dni niedostępności Aplikacji dla danej liczby stanowisk.

Łączną wartość wynikających z Umowy świadczeń na rzecz Spółki na okres 5 lat jest szacowana na kwotę 8.700.000 złotych.

Licencjobiorca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. W przypadku wykonywania czynności określonych Umową przez Licencjodawcę niezgodnie z jej postanowieniami, Licencjobiorcy przysługuje odszkodowanie proporcjonalne do skutków wadliwości wykonania Umowy, które będzie potrącane z opłaty licencyjnej.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie przez każdą ze Stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia przy czym Spółka zobowiązuje się nie wypowiadać niniejszej umowy w ciągu 2 lat od jej zawarcia, jednakże jest ona uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

Umowa powyższa spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą, gdyż ww. szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy na okres 5 lat przekracza do 10 % kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-26Bartosz MichałekPrezes Zarządu
2014-05-26Karol WIlczkoWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »