Reklama

ADVADIS (ADS): Zawarcie umowy znaczącej - ugody z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka", "Emitent" ) informuje, że w dniu 23 lipca 2012 roku Spółka otrzymała podpisaną przez drugą stronę ugodę z dnia 20 lipca 2012 roku (dalej: "Ugoda") zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank").

Zgodnie z Ugodą - w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Spółką umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 16 marca 2010 roku (o wypowiedzeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 17 października 2011 roku) - Spółka zobowiązuje się do spłaty:

Reklama

1.zadłużenia z tytułu kapitału wymagalnego w kwocie 10.584.199,66 zł według następującego harmonogramu:

- 71 rat miesięcznych w wysokości 37.268,31 zł każda, płatnych w okresie od stycznia 2013 r. do listopada 2018 r., z zastrzeżeniem, że okres spłaty kapitału wymagalnego nie może rozpocząć się później niż od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy o zatwierdzeniu układu Emitenta z wierzycielami;

- kwota 7.938.149,65 zł, płatna w dniu 30 grudnia 2018 roku.

2. odsetek w kwocie 495.883,90 zł, płatnych w dniu 30 grudnia 2018 roku.

Powyższa wartość Ugody przekracza 10% wartości przychodów ze Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania Ugody za znaczącą.

Ponadto zgodnie z Ugodą, Bank z chwilą otrzymania ostatniej płatności - pod warunkiem całkowitego i terminowego wywiązania się Emitenta ze zobowiązania spłaty zadłużenia, odsetek bieżących, wszystkich kosztów i prowizji naliczonych w okresie obowiązywania Ugody - zwalnia Spółkę z dodatkowego długu w kwocie 247.941,95 zł z tytułu części odsetek.

Warunki zawartej Ugody nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Adam Brodowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »