SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej – umowy podwykonawczej w ramach realizacji zamówienia publicznego prowadzonego przez Data Techno Park Sp. z o.o. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. (zwana dalej "SIMPLE”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia

2015 r. podpisano umowę podwykonawczą z In4mates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "In4mates”).

Przedmiotem umowy jest wykonanie części zamówienia publicznego na "Dostawę

i wdrożenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu” w ramach realizacji przez Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Zamawiający”) projektu pn.: "Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Reklama

SIMPLE w wykonaniu ww. umowy zobowiązane jest do realizacji zamówienia publicznego w zakresie:

1.dostawy i wdrożenia Aplikacji biznesowej "eHIS2”;

2.dostawy i wdrożenia Aplikacji biznesowej "Elektroniczne zarządzanie samodzielnym gabinetem lekarskim”;

3.dostawy i wdrożenia Aplikacji biznesowej "eHIS3”;

4.dostawy i wdrożenia Aplikacji Systemu Monitoringu.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy SIMPLE otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5 987 640,00 zł brutto (tj. 4 868 000,00 zł netto).

Zgodnie z §17 ust. 3 umowy łączna wysokość kar umownych naliczonych

na podstawie Umowy nie przekroczy 100% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto SIMPLE.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia In4mates do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kar umownych zastrzeżonych

w umowie.

Umowa nie zawiera warunków umowy, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §2 ust.1 pkt 44 oraz §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-09Przemysław GniteckiPrezes Zarządu
2015-04-09Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zamówienia publiczne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »