Reklama

MDIENERGIA (MDI): Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta - raport 50

Raport bieżący nr 50/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako: "Cedent”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 r. zawarł ze spółką Tymos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Cesjonariusz”) umowę przelewu wierzytelności (dalej jako” "Umowa”)

Reklama

Cedent oświadcza w niej, iż przysługuje mu w stosunku do Dłużnika – Spółki Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wierzytelność o zwrot, wraz z odsetkami, pożyczki na kwotę 400.000 zł, udzielonej przez Cedenta Dłużnikowi na podstawie umowy pożyczki z dnia 2 września 2014 r., zwana dalej "Wierzytelnością 1” oraz wierzytelność z tytułu płatności wzajemnych na łączną kwotę 112.483,47 zł, zwaną dalej "Wierzytelnością 2”.

Strony oświadczają, iż do zawarcia niniejszej Umowy doszło w konsekwencji zawarcia pomiędzy Cedentem a Spółką Development Investment Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowy sprzedaży 86.100 udziałów w Spółce wskazanej powyżej jako Dłużnik.

Na mocy Umowy Cedent sprzedaje Cesjonariuszowi Wierzytelność 1 i Wierzytelność 2 za łączną kwotę 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych), a Cesjonariusz oświadcza, że wierzytelność nabywa. Cena zapłacona zostanie przelewem bankowym na konto Cedenta w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

Przejście wierzytelności na Cesjonariusza nastąpi z chwilą zapłaty całości ceny. Wraz z przenoszonymi wierzytelnościami przechodzą na Cesjonariusza wszelkie związane z nimi prawa, w tym także i roszczenie o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia.

Wraz z Wierzytelnością 1 Cedent przelewa na Cesjonariusza wierzytelność z weksla in blanco. Cedent przelew przyjmuje. Oryginał weksla zostanie wydany Cedentowi protokolarnie po zapłacie wskazanej powyżej ceny. Weksel nie będzie indosowany ponieważ porozumienie wekslowe wyklucza indos.

Cedent zawiadomi na piśmie Dłużnika o dokonanym przelewie po otrzymaniu całości ceny.

Cesjonariusz oświadcza, że znany jest mu stan finansowy Dłużnika.

Strony zgodnie ustalają, że wyłączają całkowicie odpowiedzialność Cedenta za wypłacalność Dłużnika w chwili przelewu.

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą, jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-17Piotr KardachPrezes Zarządu
2015-07-17Łukasz Marczuk Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »