Reklama

ZREMB (ZRE): Zawarcie umowy znaczącej, ustanowienie hipoteki, zastawu i innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach. - raport 70

Raport bieżący nr 70/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Spółka") informuje, że w dniu 08.10.2010 Spółka powzięła informację o podpisaniu przez Alior Bank SA oddział w Warszawie ("Bank") w dniu 05.10.2010 r. Umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką ze Spółką.

Na mocy Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł. ( słownie trzy miliony złotych) z terminem spłaty do dnia 04.10.2012 r.

Zgodnie z zawartą umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

1.Zastaw rejestrowy ustanowiony przez Spółkę na zapasach (materiały metalowe do budowy kontenerów) o wartości nie niższej niż 3.000.0000,00 zł.

2.Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. zapasów, od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.

3.Hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty kapitału oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek i pozostałych kosztów, ustanowione na rzecz Banku, na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działki nr 689/4, 690/2, 691/1, 560/3, 560/4, 688/2, 693/1, 2757 położonej w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, oraz na związanej z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości wraz z wszelkimi prawami do niego przynależnymi, przysługujących Kredytobiorcy, dla których to praw Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1C/00019540/7.

4.Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, której mowa w pkt 3) powyżej, w kwocie nie niższej niż 7.700.000,00 zł.

Jednocześnie z umową kredytu Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu rejestrowego na zapasach (materiały metalowe do budowy kontenerów) o wartości nie niższej niż 3.000.0000,00 zł. Ponadto, Spółka w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy kredytowej złożyła oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Banku hipotek na nieruchomościach opisanych powyżej.

Wartość ewidencyjna prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz na związanej z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości na dzień 30.09.2010 r. wynosiła 6.926.656,76 zł.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz wniosek o wpis w rejestrze zastawów zostały złożone przez Spółkę w dniu 08.10.2010 r., w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy kredytowej oraz umowy zastawu rejestrowego zawartych z Bankiem.

Kredyt zostanie wykorzystany nie później niż do dnia 04 listopada 2010 r. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

W pozostałym zakresie umowa kredytowa została przez Spółkę zawarta na warunkach typowych dla tego typu transakcji, nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i Bankiem.

Umowa kredytowa uznana została za umowę znaczącą na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości na podstawie § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Danuta Maria Wruck - Wiceprezes Zarządu
Kazimierz Stanisław Cemka - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | Chojnice | aktywa | nieruchomości | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »