Reklama

DSS (DSS): Zawarcie umowy znaczącej - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego 31/2013 - raport 32

Raport bieżący nr 32/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 21 maja 2013 r. przekazuje informację o zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy, następujących umowach z DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie, działającą przez swój oddział DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (DRAGADOS) oraz Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (POL-AQUA):

Reklama

1) Umowa Ramowa Sprzedaży zawarta w dniu 3 grudnia 2012 r. z DRAGADOS i POL-AQUA działającymi łącznie jako "Konsorcjum Pol-Aqua - Dragdos: S8 węzeł Walichowny – Wrocław (A1), odc. 5”, (Kupujący), na podstawie której Spółka zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kupujących kruszywa, na potrzeby budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichowny – Wrocław (A1), odcinek 5, a ponadto, w określonych Umową przypadkach, również do jego dostawy w terminie do 31 marca 2013 r.

Szacunkowa wartość tej umowy wynosi 3.230.000,-PLN (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy) netto.

Na podstawie Umowy Spółka zobowiązana jest do zapłaty kar umownych w następującej wysokości:

• w przypadku opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału do łącznej wysokości 10% maksymalnej wartości Materiału brutto, w wysokości 5% wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

• w przypadku gdy Materiał nie spełnia wymogów i parametrów określonych Umową, w wysokości 1% wartości Zamówienia brutto;

• w przypadku stwierdzenia pogorszenia się jakości lub właściwości technicznych Materiału, zgodnie z pozostałymi szczegółowymi warunkami określonymi Umową, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy;

• w przypadku opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału przekraczającego 15 dni, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy;

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Poza tym warunki na jakich zawarta została umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

2) Umowa Ramowa Sprzedaży zawarta w dniu 24 lipca 2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 1 października 2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 1 marca 2013 r., z DRAGADOS i POL-AQUA działającymi łącznie jako "Konsorcjum Pol-Aqua - Dragdos: S8 węzeł Walichowny – Łódź (A1), odc. 6 i 7”, (Kupujący), na podstawie której Spółka zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kupujących kruszywa, na potrzeby budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichowny – Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask – Róża) oraz odcinek 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża), a ponadto, w określonych Umową przypadkach, również do jego dostawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Szacunkowa wartość tej umowy, po zawarciu Aneksu nr 1 w dniu 1 października 2012 r. oraz Aneksu nr 2 w dniu 1 marca 2013 r. wynosi 20.344.972,-PLN (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote) netto.

Na podstawie Umowy Spółka zobowiązana jest do zapłaty kar umownych w następującej wysokości:

• w przypadku opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału do łącznej wysokości 10% maksymalnej wartości Materiału brutto, w wysokości 5% wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

• w przypadku gdy Materiał nie spełnia wymogów i parametrów określonych Umową, w wysokości 1% wartości Zamówienia brutto;

• w przypadku stwierdzenia pogorszenia się jakości lub właściwości technicznych Materiału, zgodnie z pozostałymi szczegółowymi warunkami określonymi Umową, w wysokości 10% wartości Materiału netto;

• w przypadku opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału przekraczającego 15 dni, w wysokości 10% wartości Materiału netto;

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Poza tym warunki na jakich zawarta została umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

3) Umowa Ramowa Sprzedaży z dnia 28 listopada 2012 r. zawarta przez zależną od Emitenta spółkę Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach (KKSM) z DRAGADOS i POL-AQUA działającymi łącznie jako "Konsorcjum Pol-Aqua - Dragdos: S8 węzeł Walichowny – Wrocław (A1), odc. 5”, (Kupujący), na podstawie której KKSM zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kupujących kruszywa, na potrzeby budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichowny – Wrocław (A1), odcinek 5, w terminie do 31 grudnia 2013 r.

Szacunkowa wartość tej umowy wynosi 3.760.000,-PLN (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy) netto.

Umowa nie przewiduje kar umownych. Poza tym warunki na jakich zawarta została umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

Ponieważ łączna wartość wszystkich wyżej opisanych Umów, wraz z Ramową Umową Sprzedaży z dnia 1 października 2012 r. po zawarciu przez Spółkę Aneksu nr 1, przekracza kwotę stanowiącą 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, umowy te należy również uznać za znaczące.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §2 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-23Mariusz A. RomanPrezes ZarząduMariusz A. Roman
2013-05-23Maksymilian KostrzewaCzłonek ZarząduMaksymilian Kostrzewa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »