Reklama

BOGDANKA (LWB): Zawarcie umowy znaczącej z "Korporacją Gwarecką" S.A.

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka", "Zamawiający") informuje, iż wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a Korporacją Gwarecką S.A. z siedzibą w Bogdance ("Korporacja", "Wykonawca") w okresie ostatnich 12 miesięcy (łącznie z umową opisaną poniżej) wyniosła 322 mln zł netto i tym samym przekroczyła wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 4 lutego 2011 roku ("Umowa") pomiędzy LW "Bogdanka" S.A. a Korporacją, której przedmiotem jest wykonywanie robót w Spółce, związanych z produkcją, wydobyciem, przeróbką mechaniczną, kontrolą jakości i spedycją węgla kamiennego, prowadzeniem robót przygotowawczych, prac konserwacyjno "�� remontowych oraz innych prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania robót określonych powyżej w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. (łącznie z polem Stefanów) w soboty, niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w okresie 24 miesięcy od 01.02.2011 r. do 31.01.2013 r.

Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 319 mln zł netto i zależeć będzie od zakresu zleconych i wykonanych usług.

W umowie przewidziano następujące kary umowne:

1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie uzyska on w którymkolwiek miesięcznym okresie rozliczeniowym minimalnego miesięcznego wydobycia urobku węglowego, wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 zł za każdą tonę urobku węglowego poniżej poziomu minimalnego wydobycia miesięcznego.

2. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykona on minimalnego miesięcznego postępu robót przygotowawczych w którymkolwiek miesięcznym okresie rozliczeniowym, wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy metr bieżący poniżej minimalnego miesięcznego postępu robót przygotowawczych.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, innych usług niż wymienione w pkt. 1 i 2, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zmawiającego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 200 % wartości netto wg stawek określonych w umowie ilości roboczodniówek oszacowanych przez przedstawicieli obu stron, niezbędnych do należytego wykonania nie zrealizowanej części zadania.

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych.

Umowa zastępuje umowę obowiązującą w okresie od 3 lutego 2009 r. do 3 lutego 2011 r., opisaną w pkt. 8.6.5.1. Prospektu emisyjnego LW "Bogdanka" S.A., opublikowanego w dniu 15 maja 2009 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW
Mirosław Taras - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »