Reklama

PBG (PBG): Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

Raport bieżący nr 46/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 1 września 2010 roku powziął informację o zawarciu przez PBG S.A. w dniu 27 sierpnia 2010 aneksu do Umowy Ramowej z dnia 13 sierpnia 2010 roku o udzielenie Gwarancji Bankowych z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. oddział w Polsce, zwanego dalej "Bankiem". Na mocy aneksu udzielony na podstawie umowy limit w wysokości 80.507.100 zł został podwyższony do 161.014.200 zł, na której to podstawie wystawiona została w dniu 13 sierpnia br Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy na kwotę 80.507.100 zł z maksymalnym terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2015 r. oraz w dniu 27 sierpnia br. Gwarancja Zwrotu Zaliczki z ustalonym maksymalnym terminem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2014 r. na kwotę 80.507.100 zł, w związku z Umową na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu., zwaną dalej "Kontraktem".

Zabezpieczeniem wystawionej Gwarancji jest:

- nieodwołalna instrukcja, wskazania Liderowi Konsorcjum rachunku bankowego jako właściwego do rozliczania płatności z tytułu Kontraktu, wg zasadach ustalonych z Bankiem;

- ograniczenie dysponowania ww. rachunkiem bankowym,;

- cesja wpływów z Kontraktu, przypadających na PBG S.A., ustanowiona w terminie, kwocie oraz formie odpowiadającej warunkom Umowy Ramowej,

W związku z umowa PBG S.A. złożyło oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu zadłużenia wynikającego z wypłaconej kwoty Gwarancji, a także kwot kosztów, opłat i prowizji związanych z Gwarancją oraz odsetek ustawowych za opóźnienie płatności obliczonych od dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz, że Bank uprawniony jest do wystawienia bankowych tytułów egzekucyjnych do łącznej kwoty zadłużenia 193.217.040 zł, przy czym Bank może wystąpić o nadania tym tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Gwarancje zostały udzielone na podstawie oferty przedstawionej przez Bank spółce PBG S.A.. Poza udzielonymi już Gwarancjami Oferta Banku obejmuje również warunkowe udzielenie gotówkowej linii kredytowej do kwoty 40.000.000 zł. Warunkiem udostępnienia PBG S.A. kredytu jest zaakceptowanie przez Bank szczegółowych przepływów pieniężnych związanych z realizacja kontraktu, przypadających w części PBG, uzasadniających potrzebę finansowania w formie kredytu bankowego.

Po uruchomieniu wszystkich produktów, zaangażowanie Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. w PBG S.A. w związku z realizacją Terminalu LNG w Świnoujściu wyniesie 201.014.200 zł.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Dowiedz się więcej na temat: bank | PBG SA | PBG SA | and | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »