OPTEAM (OPM): Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. - kumulacja obrotów. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów i zamówień kumulowanych z podmiotem: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą

w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, tj. od dnia 12.10.2012 r. (dzień publikacji raportu nr 35/2012 dotyczącego kumulacji obrotów z PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.474.413,00zł.

Reklama

Spółka informuje, że najwyższą spośród zawartych umów w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 06.11.2012 r., której przedmiotem jest wykonanie przez Spółkę (Wykonawca) elektronicznej archiwizacji dokumentacji technicznej Zamawiającego (PGE Dystrybucja S.A.). Umowa będzie wykonywana do dnia 06 lutego 2013 r., a jej wartość netto wynosi: 495.975,00 zł.

Umowa nie przewiduje dla stron naliczania kar umownych przekraczających 10% wartości umowy, jednak ustala, że w przypadku gdy szkody przewyższą wartość kar, strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. Podstawą przekroczenia limitu kar umownych są następujące przesłanki:

-Zamawiający ma prawo naliczać dodatkowo kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Spółkę umowy w przewidzianym terminie umownym lub zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki,

-Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót

w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z PGE Dystrybucja S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Pelczar - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »