Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie umowy znaczącej z firmą Polkomtel S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B3System S.A.

Raport bieżący nr 73/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku podmiot zależny od B3System S.A. - spółka COPI S.A. z siedzibą w Warszawie, otrzymała umowę zawartą dnia 29 grudnia 2010r. ze spółką Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa przez COPI S.A. do Polkomtel S.A. oprogramowania oraz realizacja usług informatycznych o wartości netto 5 470 000 zł.

Usługi gwarancyjne zawarte w Umowie:

Usługi gwarancji rozszerzonej świadczonej przez 5 lat, w ramach których do serwisu COPI będzie należało m.in. przyjmowanie zgłoszeń serwisowych i wsparcie w j. polskim na poziomie 24/7/365 oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i instalacji poprawek optymalizacyjnych.

Umowa nakłada na COPI S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie:

- w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów realizacji przedmiotu Umowy, Spółka COPI S.A. zostanie obciążona karą umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto przysługującego COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Natomiast w przypadku opóźnienia przekraczającego 70 dni dla odbioru poszczególnych faz realizacji, Polkomtel S.A. ma prawo odstąpić od Umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia należnego COPI S.A. oraz żądać od COPI S.A. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i zabrania na własny koszt dostarczonych produktów, z zastrzeżeniem uprzedniego wyznaczenia COPI S.A. 20 - dniowego terminu na właściwe zakończenie danej fazy i jego bezskutecznego upływu;

- w przypadku, gdy dostarczone produkty informatyczne nie będą spełniały wymogów krytycznych i funkcjonalnych określonych w Umowie, Polkomtel S.A. ma prawo odstąpić od Umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia należnego COPI S.A. oraz żądać od COPI S.A. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i zabrania na własny koszt dostarczonych produktów;

- w przypadku opóźnień w realizacji świadczeń gwarancyjnych Polkomtel S.A. ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,04% wynagrodzenia netto przysługującego COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy za każdą rozpoczętą godzinę przestoju w pracy ponad gwarantowany termin naprawy;

- W przypadku zaistnienia siły wyższej kary umowne nie będą naliczane

- Polkomtel S.A. może dochodzić odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem przez COPI S.A. przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kar umownych, do wysokości ustalonego wynagrodzenia netto.

- COPI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych, niemożliwości ich wykorzystywania i kosztach ich odtwarzania oraz za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania Polkomtel S.A..

- Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści została w Umowie wyłączona.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi jej wartość netto przekraczająca 10% kapitałów własnych B3System S.A. według stanu na dzień 30.09.2010 roku .
Robert Wodziński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | B3System SA | Polkomtel SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »