Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie umowy znaczącej z Głównym Urzędem Statystycznym - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 marca 2013 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z dnia 07 marca 2013 roku zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w Warszawie [dalej: GUS] a Wykonawcą tj. konsorcjum spółek B3System S.A. oraz TiMSI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest rozbudowa Systemu Informatycznego Intranet dla GUS z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek statystyki publicznej, a w tym: wykonanie projektu technicznego, dostarczenie brakującej infrastruktury i licencji wraz z zapewnieniem wymaganych szkoleń oraz świadczenie usług asysty technicznej do dnia 30 listopada 2015 roku. Przedmiot Umowy objęty jest 36-miesięcznym okresem gwarancji. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 2.112.188,07 PLN netto (tj. 2.597.991,32 PLN brutto). Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

GUS jest uprawniony do naliczenia następujących kar umownych: 0,5% wartości brutto etapu umowy, nie więcej jednak niż 25% wynagrodzenia za dany etap z tytułu przekroczenia terminów wykonania prac określonych w Umowie; 25% łącznego wynagrodzenia brutto za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy, nie więcej jednak niż 25% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu niedotrzymania czasu naprawy wady. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.).
Robert Wodziński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »