Reklama

FAMUR (FMF): Zawarcie umowy znaczącej z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 27 stycznia 2012r tj. opublikowania raportu bieżącego nr 8/2012 zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.

Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 27 stycznia 2012r. do dnia 7 marca 2012r. wynosi 132.025.523 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 7 marca 2012r. zawarta pomiędzy Famur S.A. a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na kwotę netto 128.526.093,96 zł ( raty kapitałowe + odsetki). Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń kompleksu do wybierania ścian niskich dla KWK Murcki-Staszic wraz z finansowaniem w formie 48 miesięcznego leasingu. Strony ustaliły termin dostawy na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury jest protokół odbioru technicznego, który nastąpi na dole kopalni po zmontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od podpisania protokołu kompletności dostaw. Płatność pierwszej faktury nastąpi w terminie 90 dni od daty jej otrzymania. Pozostałe raty będą płatne w okresach miesięcznych. Cześć odsetkowa raty ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o marżę. Podatek VAT zostanie zapłacony Wykonawcy w trzech równych ratach wraz z pierwszymi trzema ratami leasingowymi. W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej nastąpi przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Na przedmiot umowy wykonawca udziela gwarancji w zależności od elementów na okres od 12 do 60 miesięcy od daty końcowego odbioru technicznego na dole kopalni. Wykonawca/Zamawiający zapłaci Zamawiającemu/Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca/Zamawiający. Wykonawca zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. Wykonawca zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości raty leasingowej w przypadku braku realizacji w okresie danego miesiąca gwarantowanego wydobycia. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksy Cywilnego.

Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 451.267 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
Waldemar Łaski - Prezes Zarządu
Ireneusz Tomecki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Famur SA | Emitent | Famur SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »