Reklama

SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej z KIM Sp. z o.o. z dnia 24.05.2011 r. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 24 maja 2011 roku spółka SIMPLE S.A. zawarła z ze spółką KIM Sp. z o.o. w Warszawie jako Zamawiającym, umowę znaczącą (dalej: Umowa), o wartości netto 1 177 500,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) netto, tj. 1 448 352,00 brutto zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote)

Reklama

II. Przedmiotem ww. Umowy jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania klasy ERP

III. Istotne warunki umowy:

1.Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi 1.177.500,-zł netto (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i stanowi sumę wartości Produktu w łącznej kwocie 465.140,-zł netto oraz wartości prac wdrożeniowych w łącznej kwocie 712.360,-zł netto.

IV. W Umowie ustalono kary umowne:

§ 7.

Rozliczenia

1.Strony ustalają, iż wyłączają odpowiedzialność SIMPLE z tytułu utraconych korzyści Użytkownika. SIMPLE odpowiada jednakże wobec Użytkownika za straty rzeczywiste. Strony ustalają, iż w każdym przypadku odpowiedzialność SIMPLE z tytułu niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty pełnego wynagrodzenia o którym mowa w $4 ust.2 niniejszej umowy (ogólna wartość przedmiotu umowy).

2.Ważność, interpretacja i wykonywanie Umowy będzie nadzorowane i interpretowane zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, zaś Strony podporządkowują się jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby SIMPLE.

3.Strony ustalają, iż wyłączają odpowiedzialność SIMPLE z tytułu utraconych korzyści Użytkownika. SIMPLE odpowiada jednakże wobec Użytkownika za straty rzeczywiste. Strony ustalają, iż w każdym przypadku odpowiedzialność SIMPLE z tytułu niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty pełnego wynagrodzenia o którym mowa w $4 ust.2 niniejszej umowy (ogólna wartość przedmiotu umowy).

4.Z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Użytkownik dokonywać będzie zatrzymania części wynagrodzenia za zrealizowanie prac objętych poszczególnymi etapami, z tym, że strony ustalają iż zatrzymanie części wynagrodzenia za poszczególne etapy nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie z zastrzeżeniem, że zatrzymane wynagrodzenia łącznie nie mogą przekroczyć 100 000 PLN brutto. Zatrzymane części wynagrodzenia za zrealizowanie prac objętych poszczególnymi etapami zostanie niezwłocznie zwrócone w kwocie nominalnej po dokonaniu ostatecznego odbioru wdrożenia objętego niniejszą umową potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego w terminie 7 dni. Zlecenie prac wdrożeniowych oraz ich realizacja wykraczająca poza zakres określony w Specyfikacji Prac Wdrożeniowych nie będą stanowić powodu dla wstrzymania należności i wstrzymania odbioru Protokołu Końcowego

V. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »