Reklama

FAMUR (FMF): Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 5 stycznia 2012r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 3/2012 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.

Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 5 stycznia 2012r. do 2 lutego 2012r. wynosi 85.439.299 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 27 grudnia 2011r. zawarta pomiędzy konsorcjum spółek Famur S.A. i Fabryka Maszyn Glinik S.A. a Kompanią Węglową S.A. na kwotę netto 69.075.469,75 zł. Podpisana umowa wpłynęła do Spółki w dniu dzisiejszym. Przedmiotem umowy jest dostawa 265 nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 1,6 m do co najmniej 3,3 m. dla KW S.A. Oddział KWK Marcel i Oddział KWK Jankowice. Termin zakończenia realizacji dostaw ustalono na do 18 tygodni dla KWK Marcel oraz do 20 tygodni dla KWK Jankowice od daty zawarcia umowy. Umowa przewiduje, że rozliczenie nastąpi dwiema fakturami, tj.:

a) osobno za dostawę 95 nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych dla KWK Marcel,

b) osobno za dostawę 170 nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych dla KWK Jankowice.

Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z niniejszej umowy ustalono na 60 dni od daty wpływu danej faktury do Zamawiającego. Na przedmiot umowy w zależności od jego elementów wykonawca udziela gwarancji od 24 do 60 miesięcy. Wykonawca/Zamawiający zapłaci Zamawiającemu/Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca/Zamawiający. Wykonawca zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy oraz 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu obudowy spełniającej określone w umowie wymogi w przypadku postępowania reklamacyjnego. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wysokości faktycznie poniesionych szkód.

Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 448.367 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
Jarosław Fotyga - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Bednarz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Famur SA | Emitent | Famur SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »